Visa listor över bilder, verifiera bildernas status och uppdatera bilder

QuarkXPress visar automatiskt en förhandsvisningsbild i låg upplösning (72 dpi) för alla importerade bildfiler. Sökvägen till bildfilerna bevaras så att högupplösningsdata kan hämtas när bilderna är redo för utskrift eller export i skärmvisningsformat.

Du kan hålla reda på alla importerade bilder med funktionen Användning (menyn Övrigt). Om du vill använda den här funktione väljer du Övrigt > Användning, och klickar sedan på Bilder för att visa panelen Bilder.

Knappen Visa visar den markerade bilden i layouten.

Knappen Uppdatera gör att du kan uppdatera bilder som saknas eller har ändrats. Alternativ-klick/Alt-klicka på knappen Uppdatera för att uppdatera ändrade bilder utan att få något bekräftelsemeddelande.

Om du inte vill skriva ut en viss bild avmarkerar du den i kolumen Skriv ut.

Överordnat ämne: Arbeta med bilder

Visa listor över bilder, verifiera bildernas status och uppdatera bilder