Arbeta med PSD-bilder

Du kan importera okomprimerade originalbilder från Adobe Photoshop direkt till QuarkXPress med XTensions-programmet PSD Import. När filerna har importerats kan du ändra lager, kanaler och banor som har sparats med Photoshop-filerna (PSD). Denna integration mellan Photoshop och QuarkXPress strömlinjeformar ditt arbetsflöde genom att du kan hoppa över komprimeringen; du sparar på hårddiskutrymmet i och med att du kan arbeta med originalfilerna; och de kreativa möjligheterna förbättras eftersom du kan komma åt lager, kanaler och banor.

När XTensions-programmet PSD Import körs kan du använda kommandot Arkiv > Importera för att importera en PSD-fil i ett markerat bildblock i QuarkXPress.

Välj Fönster > PSD Import för att arbeta med lager, kanaler och banor i bilden. Du kan använda paletten PSD Import för att övertona lager, arbeta med färgkanaler och markera banor.

Anm: XTensions-programmet PSD Import måste vara laddat för att du ska kunna arbeta med PSD-filer i QuarkXPress.
Överordnat ämne: Bilder

Arbeta med PSD-bilder