Arbeta med PSD-banor

Du kan också använda PSD Import för att välja mellan inbäddade banor som kan användas för att ange beskärning och infällning. Panelen Banor i paletten PSD Import gör det lätt att komma åt funktionerna för beskärning och textinfällning i QuarkXPress.

Med fliken Banor kan du markera olika beskärningsbanor som kan användas för konturering av textinfällning. Markera en textinfällningskontur genom att klicka på den tomma rutan i den första spalten. Textinfällningssymbolen visas och texten bryts runt beskärningsbanans konturer.

Anm: Bildblocket måste ligga framför texten för att textinfällningen ska fungera. Om texten inte flödas runt banan markerar du bildblocket och väljer Objekt > Flytta framåt eller Objekt > Lägg framför.

Du kan också använda panelen Banor för att styra visningen av en bild genom att markera en beskärningsbana som du skapade i Photoshop. Markera en beskärningsbana genom att klicka på den tomma rutan i den andra spalten. Symbolen för beskärningsbana och bildområdet innanför den markerade beskärningsbanan visas.

Du kan ångra alla ändringar du gör i banor i PSD Import. Banorna återgår till sitt ursprungliga utseende, såsom de skapades i den importerade PSD-filen. Om du vill göra detta, väljer du Återställ bana eller Återställ alla banor i paletten PSD Import eller i snabbmenyn.

Överordnat ämne: Arbeta med PSD-bilder

Arbeta med PSD-banor