Arbeta med PSD-kanaler

Kanalerna i Photoshop lagrar färginformation om bilder. Gråskaliga bilder och indexerade färgbilder har som standard en kanal, RGB-bilder har tre kanaler och CMYK-bilder har fyra kanaler. Dessa kallas med ett gemensamt namn för standardkanaler. Du kan använda panelen Kanaler i paletten PSD Import för att visa och gömma alla kanaler, för att ändra tryckfärgens färgstyrka för en viss dekorfärgskanal eller alfakanal och för att tilldela markerade indexerade färger dekorfärg. Du kan exempelvis tilldela kanaler specialeffekter, såsom fernissa, relief och stansning.

Överordnat ämne: Arbeta med PSD-bilder

Arbeta med PSD-kanaler