Arbeta med indexerade färgkanaler

När du skriver ut färgseparationer från QuarkXPress med PSD Import, separeras färgerna i indexerade färgbilder standardmässigt till CMYK. Du kan åsidosätta detta genom att skapa en dekorfärg eller multi-inkfärg i QuarkXPress (Redigera > Färger) och tilldela de markerade indexerade färgerna i bilden denna färg. Du kan även skapa dekorfärger från färgerna i den indexerade färgbilden med PSD Import. Indexerade färger som du inte modifierar separeras fortfarande till CMYK.

Överordnat ämne: Arbeta med PSD-kanaler

Arbeta med indexerade färgkanaler