Visa och gömma kanaler

Synliga kanaler i importerade PSD-filer, syns på skärmen och kan skrivas ut, medan kanaler som göms varken visas på skärmen eller kan skrivas ut. Du visar och gömmer kanaler på samma sätt som du visar och gömmer lager.

Om du klickar på den sammansatta kanalen visas alla standardkanaler, t.ex. CMYK eller RGB.

Överordnat ämne: Arbeta med PSD-kanaler

Visa och gömma kanaler