Arbeta med PSD-lager

Om du experimenterar med olika lager kan du se olika bilder i sitt sammanhang i layouten. Du kan dessutom modifiera lagrens genomskinlighet och pröva olika toningslägen–t.ex. lös upp, ljusare och skillnad–för att se hur de ser ut med resten av designen.

Använd panelen Lager i paletten PSD Import för att visa, gömma, övertona och ändra lagrens opacitet i PSD-bilder. Paletten PSD Import visar information om hur filen skapades men du kan inte göra större ändringar i bildfilen:

  • Du kan inte skapa, namnge, kopiera, duplicera, justera, omplacera, ta bort eller förena lager med panelen Lager.
  • Om det inte finns några lager i PSD-filen, visar paletten PSD Import endast bakgrundslagret.
Överordnat ämne: Arbeta med PSD-bilder

Arbeta med PSD-lager