Skriva ut med PSD Import

När du skriver ut en layout med PSD Import kan du ange vilka lager, kanaler och banor i de olika PSD-bilderna som ska skrivas ut. Eftersom ögonsymbolen QuarkXpress icon psd import eye Skriva ut med PSD Import i paletten PSD Import styr både visning och utskrift skrivs bilderna ut som de visas.

Anm: Om du skriver ut en layout när XTensions-programmet PSD Import inte körs, skrivs PSD-filerna endast ut som sammansatta förhandsvisningsbilder i låg upplösning. Informationen om lager, kanaler och banor är inte tillgänglig och bilderna kan inte separeras.
Överordnat ämne: Arbeta med PSD-bilder

Skriva ut med PSD Import