Bildfiltyper som kan användas

Filtyp avser hur bildinformationen formateras. Följande filformat kan användas med QuarkXPress:

 • Adobe Illustrator (AI):Det ursprungliga filformatet för Adobe Illustrator. Filer som importeras från Adobe Illustrator 9 är funktionellt sett likvärdiga med importerade PDF-filer. Om du importerar en fil i formatet Adobe Illustrator 8, inkluderas all EPS-data som finns i filen. Det går inte att importera Adobe Illustrator-filer som har sparats i version 7 eller tidigare versioner.
 • BMP (Bitmap): En rasterbildfil som används mest på plattformen för Microsoft Windows.
 • DCS 2.0 (Desktop Color Separations):En EPS-fil som sparats som en enda fil som kan innehålla både processplåtar (cyan, magenta, gul, svart) och dekorplåtar, samt en huvudbild. En DCS 2.0-fil försepareras, så att den kan skrivas ut snabbare än en vanlig EPS-bild. Huvudbilden används för komposit utskrift. En DCS 2.0-fil kan innehålla bitmappad och objektorienterad information. Formatet DCS 2.0 stöder färgsystemen bitmappad, dekor och CMYK. DCS 1.0 – kallas även för “femfilsformat” – innehåller fem separata filer: Filer med plåtar för cyan, magenta, gul och svart, samt en huvudfil.
 • EPS (Encapsulated PostScript): Ett vanligt filformat som stöder både raster- och vektorinformation. Vissa EPS-filer har ingen förhandsvisning. När du har importerat en EPS-fil som inte har någon förhandsvisning visas “PostScript Picture” och filnamnet i bildblocket. Men om du skickar bilden till en PostScript-skrivare skrivs bilden ut. Om du vill kunna se förhandsvisningen väljer du Generera i menyn Förhandsvisning i dialogrutan Inställningar (menyn Redigera) och importerar bilden på nytt.
 • GIF (Graphics Interchange Format): Ett bitmappat filformat som stöder 8-bitars indexerad färg, genomskinlighet och animering.
 • JPEG (utvecklat av Joint Photographic Experts Group):Ett s.k. lossy kompressionsformat. Lossy kompression kan göra att data förloras och att bildkvaliteten försämras. Lossy kompression ger ofta mindre filer än förlustfri kompression.
 • PDF (Portable Document Format): Ett patenterat format som har utvecklats av Adobe Systems, Inc., för att underlätta överföring av filer. Du kan importera PDF-filversioner upp till 1.7 i QuarkXPress.
 • PICT: Ett Mac OS-format som baseras på de ursprungliga ritningsrutinerna i QuickDraw. PICT-filer kan innehålla bitmappade och objektorienterade data.
 • PNG (Portable Network Graphics):Ett bitmappat filformat som kan användas med både indexerad färg och färger med kontinuerligt tonvärde, med förlustfri kompression eller kompression som ger förlust (lossy).
 • PSD (Photoshop-dokument):Ett patenterat format som utvecklats av Adobe Systems, Inc. Filtillägget .psd är ett standardtillägg för Adobe Photoshop-filer.
 • SWF:Ett patenterat vektorgrafikformat som har utvecklats av Adobe Systems, Inc. som används för animering.
 • TIFF (Tagged Image File Format):Ett filformat som medger förlustfri kompression om källtillämpningen stöder detta. TIFF-bilder kan innehålla bitmappade och objektorienterade data och kan användas med färgsystem för bitmappar, gråskala, RGB, CMYK och indexerade färger. Det här formatet tillåter inbäddade banor och alfakanaler samt att OPI-kommentarer ingår.
 • WMF (Windows Metafile):Ett filformat i Windows som kan innehålla både bitmappade och objektorienterade data. När en bild från Windows Metafile importeras till QuarkXPress i Mac OS, omvandlas den till en PICT-bild.
Överordnat ämne: Bilder

Bildfiltyper som kan användas