Så här fungerar bilder

Det finns två huvudsakliga typer av bildfiler: raster- och och objektorienterade.


Bitmappade bilder

Bitmappade bilder (kallas också rasterbilder) består av pixlar (små punkter). Pixlarna ordnas i ett rutnät som ögat blandar samman till en enda bild.

Färgläget beskriver hur färgerna representeras i en fil; bitdjupet anger antalet bitar i varje pixel. Det enklaste färgläget är “1-bitars” (kallas även för “streckbild” eller “svartvitt”). Mer komplicerade bilder, t.ex. fotografier, har ett djup eftersom de innehåller pixlar med flera bitar, som kan beskriva flera grånivåer eller färger.

Dimensioner beskriver bildens fysiska storlek (t.ex. 3,75 × 6,25 cm). Bildfilens dimensioner är beroende av vilket program den skapades i, och dimensionerna lagras i bildfilen.

Upplösning avser antalet pixlar (bildpunkter) per tum i en bild. Upplösningen är beroende av dimensionerna. Detta innebär att om du ändrar bildens dimensioner ändras även upplösningen. Föreställ dig t.ex. en bild i 72 dpi som är 25 mm x 25 mm. Om du skalar bilden till 200 % när du har importerat den, blir den effektiva upplösningen 36 dpi, eftersom pixlarna förstoras. Bestäm den importerade bildens effektiva upplösning, genom att använda fältet Effektiv upplösning QuarkXpress icon effective image resolution Så här fungerar bilder i fliken Klassisk i paletten Mått.


Objektorienterade bilder

Objektorienterade bilder innehåller data som beskriver hur positionen och attributen för geometriska objekt ska ritas. Du kan förminska, förstora, sträcka och rotera dessa bilder utan att oroa dig för hur de kommer att se ut–objektorienterade bilder ser jämna ut, oavsett den skalade storleken, eftersom de inte skapas med pixlar.

Anm: Objektorienterad grafik kallas ibland för vektorfilformat eftersom den använder vektordata (avstånd och riktning) för att beskriva en form.
Överordnat ämne: Bilder

Så här fungerar bilder