Använda Bézier-former

Du bör sätta dig in i följande definitioner innan du omformar Bézier-block.

Punkt: En punkt sammanfogar linjesegment och anger var linjesegmenten börjar och slutar. Punkter som sammanfogar böjda linjesegment har böjningshandtag som styr formen på kurvan. QuarkXPress tillhandahåller tre olika typer av punkter: Hörnpunkt, avrundad punkt och symmetrisk punkt.

Hörnpunkt: En hörnpunkt sammanfogar två raka linjer, en rak linje och en böjd linje eller två icke-kontinuerliga böjda linjer. Du kan manipulera hörnpunktens böjningshandtag på böjda linjer oberoende av varandra, vilket kan vara användbart om du vill att det ska vara en skarp övergång mellan två segment:

QuarkXpress example corner points Använda Bézier former

Exempel på hörnpunkter

Avrundad punkt: En avrundad punkt sammanfogar två böjda linjer så att en kontinuerlig kurva bildas. Böjningshandtagen vilar alltid på rak linje genom punkten, men du kan ändra deras avstånd till punkten oberoende av varandra:

QuarkXpress example smooth point Använda Bézier former

En avrundad punkt

Symmetrisk punkt: En symmetrisk punkt sammanfogar två böjda linjer så att en kontinuerlig kurva bildas. Resultatet påminner om en avrundad punkt, men böjningshandtagen är alltid på samma avstånd från punkten:

QuarkXpress example symmetrical point Använda Bézier former

En symmetrisk punkt

Böjningshandtag: Böjningshandtagen sträcker sig från båda sidorna av punkten och styr formen på kurvan:

QuarkXpress example curve handles Använda Bézier former

Böjningshandtag (överst till vänster)

Linjesegment: Linjesegment är raka eller böjda delar av en linje, som är placerade mellan två punkter:

QuarkXpress example line segments Använda Bézier former

Linjesegment

När punktmarkeringsverktyget är placerat ovanpå ett aktivt Bézier-block eller en aktiv Bézier-linje, visas flera olika pekare som anger om du kan markera en punkt, böjningshandtagen eller ett linjesegment. Klicka och dra pekarna för att omforma Bézier-blocket eller -linjen.

  • Ändra formen helt och hållet genom att välja ett annat alternativ i menyn Objekt > Form.
  • Om du vill lägga till en punkt i ett Bézier-block när du arbetar med Bézier-pennverktyget QuarkXpress tool bezier Använda Bézier former ska du klicka på ett linjesegment. Du kan också använda verktyget för ny punkt QuarkXpress tool add point Använda Bézier former.
  • Om du vill ta bort en punkt i ett Bézier-block när du arbetar med Bézier-pennverktyget QuarkXpress tool bezier Använda Bézier former ska du klicka på punkten. Du kan också använda punktborttagningsverktyget QuarkXpress tool remove point Använda Bézier former.
  • Om du vill konvertera en punkt till en annan sorts punkt när du arbetar med Bézier-pennverktyget QuarkXpress tool bezier Använda Bézier former, ska du Alternativ-klicka/Alt-klicka på punkten. Du kan också använda punktkonverteringsverktyget QuarkXpress tool convert angle Använda Bézier former.
  • Om du vill flytta en punkt eller ändra formen på ett linjesegment när du arbetar med Bézier-pennverktyget QuarkXpress tool bezier Använda Bézier former, ska du trycka på Kommando/Ctrl och dra punkten eller linjesegmentet.
  • Om du vill markera kurvor eller punkter så att du kan flytta dem eller ta bort dem ska du använda punktmarkeringsverktyget QuarkXpress tool select Använda Bézier former Tryck på Skift och klicka för att markera flera punkter. Alternativ-klicka/Alt-klicka på en punkt om du vill att den ska vara symmet
    risk.
Överordnat ämne: Block, linjer och tabeller

Använda Bézier-former