Använda handtag

De omslutande blocken runt markerade textbanor, linjer och block har små vita fyrkanter som kallas för objekthandtag. Dessa handtag kan användas för att ändra storleken på ett markerat objekt eller rotera det.


Objekthandtag

Ändra storleken på ett objekt genom att klicka på och dra i dess objekthandtag. Rotera ett objekt genom att klicka på det och dra en liten bit utanför ett av objektets hörnhandtag. Muspekaren ändras när du flyttar den över eller i närheten av ett handtag för att ange vilken åtgärd du kan utföra:

QuarkXpress example resize rotate box Använda handtag

Objekthandtag kan användas för att ändra storleken på ett markerat objekt eller rotera det.


Bildhandtag

När du markerar bildredigeringsverktyget och klickar på ett bildblock som innehåller en bild visas bilden med stora cirklar som handtag. Dessa handtag kallas för handtag för bildens innehåll. När du klickar någonstans på den överliggande bilden, kan du använda förflyttningspekaren QuarkXpress icon picture move pointer Använda handtag för att flytta bilden inom blocket.

QuarkXpress example Picture and box handles Använda handtag

Bildblock med handtag för bildens innehåll

Handtagen för bildens innehåll visas även om den markerade bilden är större än själva blocket (se ovanstående illustration). Bilden visas utanför blockgränserna. Du kan beskära bilden genom att ändra storleken på bildblocket.

Du kan ändra storleken på ett block eller rotera det utan att ändra bildblockets storlek eller vinkel med hjälp av handtagen för bildens innehåll.

  • Pekare för storleksförändring: QuarkXpress pointers resize Använda handtag
  • Rotationspekare: QuarkXpress pointers rotate Använda handtag

QuarkXpress example Picture rotate Använda handtag

Roterad bild i ett block som inte har roterats

Tryck på Kommando/Ctrl om du vill flytta ett bildblock eller se hur beskärningen ser ut utan den överliggande genomskinliga bilden. Detta tar tillfälligtvis bort den överliggande bilden och gör att du kan arbeta med blocket på samma sätt som om objektverktyget var markerat.

Anm: Om du klickar och drar med bildredigeringsverktyget när muspekaren placeras över ett ställe där ett bildblockshandtag och ett handtag för bildens innehåll överlappar varandra är det endast bilden som roteras eller storleksförändras. Markera objektverktyget om du vill flytta objekthandtaget.
Överordnat ämne: Block, linjer och tabeller

Använda handtag