Använda objekt och innehåll

QuarkXPress bygger på ett koncept som innefattar objekt (behållare) och innehåll (det som placeras inne i objekten).

Objekt är sidlayoutens byggstenar. Med hjälp av objektverktyget QuarkXpress tool item Använda objekt och innehåll kan du bl.a. flytta, ändra storleken på, rotera, ändra formen på, klippa ut, kopiera och klistra in objekt.

Du kan välja mellan följande typer av objekt:

  • Bolock, inklusive textblock, bildblock, och innehållslösa block. Block kan ha många olika former, exempelvis rektangulära, runda och Bézier-formade block.
  • Linjer, inklusive “vanliga” linjer och textbanor (som kan inkudera text). Linjer kan också vara raka eller Bézier-formade.
  • Grupper, är uppsättningar med objekt som har “limmats” ihop så att de fungerar som ett enda objekt.
  • Tabeller, som kan innehålla både text och bilder.
  • Formulär, som låter dig skapa HTML-formulär (endast webblayouter).
  • Formulärinställningar, som låter dig skapa HTML-formulärinställningar (endast webblayouter).

Innehåll är i stort sett text och bilder. När du skapar en layout måste du normalt sett rita några textblock och bildblock och sen infoga text och bilder i dessa block.

Eftersom objekt och innehåll är två olika saker använder du olika typer av verktyg för att redigera dem:

  • Textredigeringsverktyget QuarkXpress tool text content Använda objekt och innehåll gör att du kan skapa rektangulära textblock och formatera text i textblock eller på textbanor. Du kan också använda textredigeringsverktyget för att klippa ut, kopiera och klistra in text.
  • Med hjälp av bildredigeringsverktyget QuarkXpress tool picture content Använda objekt och innehåll kan du skapa rektangulära bildblock och redigera bilder i bildblock. Du kan också använda bildredigeringsverktyget för att klippa ut, kopiera och klistra in bilder.
Överordnat ämne: Block, linjer och tabeller

Använda objekt och innehåll