Arbeta med block

Det finns tre typer av block: Textblock, bildblock och innehållslösa block (block med innehållet Inget). Alla tre blocktyper kan innehålla färg, tonvärden, övertoningar och ramar. När du ritar ett textblock, bildblock eller innehållslöst block motsvarar de tillgängliga inställningarna den typ av block som du skapar. Men du kan importera text i bildblock som innehåller bilder och du kan importera bilder i textblock som innehåller text. Du kan ändra både innehållstypen, blockens form och andra blockattribut.

Överordnat ämne: Block, linjer och tabeller

Arbeta med block