Arbeta med linjer

Det finns två typer av linjer: Raka linjer och Bézier-linjer. Du kan använda färger och linjestilar för alla linjer.

Överordnat ämne: Block, linjer och tabeller

Arbeta med linjer