Arbeta med tabeller

I QuarkXPress är en tabell ett avgränsat objekt, precis som ett textblock, bildblock, en textbana eller en linje. När du arbetar med tabeller kan du se en cell som ett enskilt bildblock, textblock eller block utan innehåll, och du kan hantera celler på ungefär samma sätt som du hanterar de andra objekten. När du vill arbeta med själva tabellelementen – såsom rader och kolumner – använder du menyn Tabell.

Överordnat ämne: Block, linjer och tabeller

Arbeta med tabeller