Dokumentkonstruktion

Lagerfunktionen innebär att det är lätt att dölja och visa objektgrupper och ange att de inte ska skrivas ut. Listfunktionen gör att du kan skapa innehållsförteckningar och andra listor. Indexfunktionen innebär att du kan skapa ett index för en layout automatiskt. Bokfunktionen gör att du kan kombinera projekt till böcker, synkronisera deras typografimallar och färger och skapa index och innehållsförteckningar för flera projekt. Biblioteksfunktionen gör att du kan bevara element som används ofta på ett ställe som är lätt att nå.

Dokumentkonstruktion