Layoutinställningar

Inställningarna i panelen Layout i dialogrutan Inställningar (QuarkXPress/Redigera > Inställningar) påverkar hur vissa funktioner i QuarkXPress fungerar i dokument, bl.a. hur sidor infogas automatiskt när texten flödar över och hur färger svälls.

Överordnat ämne: Inställningar

Layoutinställningar