Inställningar–Layout–Lager

Ange vilka inställningar som ska användas när ett nytt lager skapas i panelen Lager i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera)

  • Markera Synligt om nya lager ska vara synliga som standard.
  • Markera Skicka inte utdata om nya lager inte ska skrivas ut.
  • Markera Låst om nya lager ska låsas som standard.
  • Klicka på Behåll infällning om infällningen ska bibehållas på nya lager så att text på synliga lager flödas runt objekt på gömda lager.
Överordnat ämne: Layoutinställningar

Inställningar–Layout–Lager