Inställningar–Layout–Mått

Ange de förinställda måttenheterna för layoutens linjaler och paletten Mått i panelen Mått i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera).

  • I menyerna Horisontell och Vertikal anger du måttsystemet för de linjaler som visas längsmed layoutfönstrets över- och vänsterkant. Horisontellt motsvarar den övre linjalen och Vertikalt motsvarar den vänstra linjalen.
  • Flera andra aspekter i användargränssnittet påverkas av dessa två menyer, inklusive de förinställda X- och Y-koordinaterna i paletten Mått. QuarkXPress konverterar automatiskt teckenstorleken, rambredden och grovleken på linjer till punkter, oavsett vilket måttsystem du väljer.
  • Du kan åsidosätta det förinställda värdet 72 punkter per tum i fältet Punkter/tum. QuarkXPress baserar alla mått på punkter och pica och alla konverteringar från punkt och pica till tum på detta värde. Standardvärdet för punkter per tum inom desktop publishing är 72. Det traditionella typografiska standardvärdet för de flesta typografiska metallinjaler är dock vanligtvis ungefär 72,27 eller 72,307.
  • Ange ett annat värde för cicero per centimeter än standardvärdet 2,1967 i fältet Cicero/cm (värdeområde = 2 till 3 c, måttsystem = cicero, minsta inkrement = 0,001).
  • Endast utskriftslayouter:Med knapparna för Objektkoordinater kan du ange om stegen på den horisontella linjalen ska upprepas från noll på varje Sida eller löpa kontinuerligt över ett Uppslag. Denna inställning avgör koordinaterna för de objekt som visas i fälten. Förinställningen är Sida.
  • Använd menyn Måttenheter för att ställa in den förinställda måttenheten för nya layouter.
Överordnat ämne: Layoutinställningar

Inställningar–Layout–Mått