Inställningar–Program–Färghantering

Definiera färgerna så att de visas eller skrivs ut på samma sätt på alla enheter, i panelerna för Färghantering i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera).

I området Omvandlingsmetod finns följande alternativ:

  • Ange vilken modul som ska användas för färgomvandlingen genom att välja ett alternativ i menyn Färgmotor.
  • Om du vill ha så mörk svart färg som möjligt oavsett vilken utdatametod som används, väljer du Svartpunktskompensering.

I området Alternativ för källa finns följande alternativ:

  • Ange källfärgrymden för bilder och färger som används i QuarkXPress i menyn Källinställning.
  • Markera Aktivera åtkomst till bildprofiler i menyn Fönster och fliken Färghantering i dialogrutan Importera bild för att aktivera kommandot Profilinformation. Det här alternativet gör att du kan visa information om profiler.

Endast utskriftslayouter: Ange hur layouterna ska visas när du väljer Visa > Korrekturläs utdata, med hjälp av alternativen i området Korrekturläsning på skärmen:

  • Ange standardinställningen för korrekturläsning av utdata genom att välja ett alternativ i menyn Korrekturläs utdata.
  • Ange återgivningsmålet för korrekturläsning på skärmen genom att välja ett alternativ i listan Återgivningsmål. Perceptuell ändrar skalan på alla färger i källans färgskala så att de passar in i målets färgskala. Relativ kolorimetrisk bibehåller de färger som finns i både källans färgskala och målets färgskala. De enda källfärger som ändras är de som inte finns i målets färgskala. Mättnad bearbetar alla källfärgers mättnad och ändrar dem till färger med samma relativa mättnad i målets färgskala. Absolut kolorimetrisk bibehåller de färger som finns i både källans färgskala och målets färgskala. Färger som ligger utanför målets färgskala justeras i förhållande till hur de ser ut om de skrivs ut på vitt papper. Definierad av källor använder de återgivningsmål som är definierade i källinställningarna för alla färger och bilder.

Endast utskriftslayouter: I området Vektor-EPS/PDF-filer finns följande alternativ:

  • Markera Färghantera Vektor-EPS/PDF-filer för att hanterar färgerna för vektorinnehåll i importerade EPS- och PDF-filer. Observera att den här inställningen endast gäller för EPS- och PDF-filer som importeras när denna kryssruta har markerats.
  • Markera Inkludera befintliga Vektor-EPS/PDF-filer i layouten för att hanterar färgerna för vektorinnehåll i EPS- och PDF-filer som redan har importerats i det aktiva projektet.

Endast webblayouter:Ange en utdataprofil för HTML-export genom att välja ett alternativ i menyn HTML-export.

Endast interaktiva layouter:Ange en utdataprofil för SWF-export genom att välja ett alternativ i menyn SWF-export.

Överordnat ämne: Layoutinställningar

Inställningar–Program–Färghantering