Inställningar – Layout – Allmänna

I layoutversionerna av panelen Allmänna i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera) kan du ange olika förinställningar för sidlayouten, exempelvis vidhäftningsavståndet för stödlinjer och färger för hyperlänkar och ankare.

I området Visning finns följande alternativ:

  • När du markerar Simulera text mindre än och anger ett värde i fältet, kan QuarkXPress rita om skärmbilden snabbare genom att “simulera” – och visa gråa ränder istället för text som är mindre än en viss storlek. Simuleringen påverkar inte utskrift eller export. Textsimuleringen påverkas av visningsprocenten.
  • Markera Simulera bilder om du vill att QuarkXPress ska visa importerade bilder som gråa block. Om du markerar ett block som innehåller en simulerad bild visas bilden på normalt sätt. Detta alternativ är avmarkerat som standard.

Välj färgen på ankarsymboler och hyperlänkar i området Hyperlänkar. Ankarsymbolernas färger finns tillgängliga för alla layouter, men hyperlänkfärger finns bara tillgängliga för utskriftslayouter och interaktiva layouter. Om du tänker exportera layouten som en PDF-fil kan du välja ankar- och hyperlänksfärger för en utskriftslayout.

I omrpået Mallsideobjekt styr du vad som händer med mallsideobjekten när mallsidorna används. Nya mallsidor läggs till på layoutsidorna om du (1) drar och släpper mallsidesymboler från mallsideområdet i paletten Layout till en layoutsidesymbol i paletten Layout (Fönster > Visa layout); (2) tar bort en mallsida, som har använts på en layoutsida med hjälp av paletten Layout; eller (3) lägger till, tar bort eller flyttar ett udda antal sidor i en layout med motstående sidor.

  • Klicka på Behåll ändrade om du vill att de mallsideobjekt som du har ändrat ska vara kvar på layoutsidorna när du använder en ny mallsida. De objekt som bevaras är då inte längre mallsideobjekt.
  • Klicka på Ta bort ändrade om du vill att de mallsideobjekt som du har ändrat ska tas bort från layoutsidorna när du använder en ny mallsida.

Ange om ramen ska placeras innanför eller utanför text- och bildblock i området Placering av ram.

  • När du klickar på Innanför avgörs avståndet mellan texten och ramen av blockets värden för Blockmarginal (Objekt > Modifiera). När du placerar en ram inuti ett bildblock kommer ramen att överlappa bilden.
  • När du klickar på Utanför placeras ramen utanför blocket, vilket ökar dess bredd och höjd. Du kan inte sträcka ramen utanför ett överordnat block eller montagebordet.

Endast utskriftslayouter:Med alternativet Tillägg av sidor kan du bestämma om programmet automatiskt ska infoga sidor när det finns överflödig text i ett automatiskt textblock eller i en kedja med textblock (på en sida som är knuten till en mallsida som innehåller ett automatiskt textblock). Med hjälp av den här menyn kan du också avgöra var sidorna ska infogas.

Endast webblayouter:I fältet Katalog för bildexport kan du ange namnet på mappen som alla bildfiler ska placeras i när en webblayout exporteras. Mappen skapas på samma nivå som den exporterade layouten (eller i rotkatalogen för webbplatsen, om en sådan har angivits). Om du lämnar fältet tomt, placeras bildfilerna i samma mapp som den exporterade layouten (eller i rotkatalogen för webbplatsen, om en sådan har angivits). En “bildmapp” skapas som standard på samma nivå som den exporterade layouten och de exporterade bilderna placeras i denna “bildmapp”.

Endast webblayouter:I fältet Rotkatalog för webbplats kan du ange namnet på rotmappen för den exporterade versionen av den aktiva webblayouten och dess placering. Klicka på knappen Välj/Bläddra till höger om fältet för att leta reda på rotkatalogen för webbplatsen med hjälp av en dialogruta.

Överordnat ämne: Layoutinställningar

Inställningar – Layout – Allmänna