Inställningar – Layout – SWF

Endast interaktiva layouter:I panelen SWF kan du ställa in förinställda exportalternativ för interaktiva layouter. Klicka på Förinställda alternativ i panelen för att visa och konfigurera dessa alternativ. Dialogrutan Exportinställningar visas. Ytterligare information om hur du använder den här panelen finns under “Konfigurera exportinställningar“.

Överordnat ämne: Layoutinställningar

Inställningar – Layout – SWF