Inställningar – Layout – Verktyg

Ange förinställda egenskaper för zoomverktyget QuarkXpress tool zoom Inställningar – Layout – Verktygoch objektverktyget QuarkXpress tool item Inställningar – Layout – Verktyg och ställ in förinställningar för de objekt som skapas med de olika objektverktygen, i panelerna för Verktyg i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera).

  • Konfigurera alternativen för objektverktyget QuarkXpress tool item Inställningar – Layout – Verktyg genom att markera objektverktyget och klicka på Modifiera. Ange hur många pixlar objektverktyget ska förflytta ett objekt i området Skift + förflytta stegvis. Använd alternativknapparna under Dubbelklicka på ett block för att avgöra vad som händer när du dubbelklickar på ett block: Du kan byta från objektverktyget till lämpligt redigeringsverktyg eller öppna dialogrutan Modifiera.
  • Ange i vilka intervall vyn ska ändras när du använder zoomverktyget QuarkXpress tool zoom Inställningar – Layout – Verktyg, genom att markera zoomverktyget och klicka på Modifiera.
  • Markera det kombinderade redigeringsverktyget QuarkXpress tool content preference Inställningar – Layout – Verktyg och klicka sedan på Modifiera för att konfigurera dragningsalternativ för textredigeringsverktyget och bildredigeringsverktyget. Klicka på Skapa block för att skapa ett nytt block när du drar med ett av redigeringsverktygen markerade. Klicka på Markera block för att markera block när du drar med ett av redigeringsverktygen markerade.
  • Om du vill ändra standardattributen för objekt som skapats med ett eller flera liknande objektverktyg, markerar du verktygen och klickar på Modifiera.
  • Om du har ändrat inställningarna för ett verktyg och vill återställa dem, ska du välja verktyget/verktygen i listan och klicka på Återställ. Klicka på Återställ alla om du har ändrat inställningarna för flera verktyg och tänker återställa alla verktygsinställningar till de förinställda inställningarna
Överordnat ämne: Layoutinställningar

Inställningar – Layout – Verktyg