Inställningar – Layout – Presentation

Endast interaktiva layouter:I panelen Presentation i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera) kan du styra förinställda sidövergångar, ställa in förinställda musmarkörer, göra förinställningar för automatiskt tidsintervall mellan visade sidor och styra om sidorna i projekt som använder automatisk sidmatning ska gå i en slinga.

  • Ställ in en sidövergång genom att välja ett alternativ i menyn Effekt och ange hur länge övergången ska vara i fältet Tid under menyn.
  • Definiera de förinställda markörerna genom att välja alternativ i menyerna i området Markörer:
  • Ange vilken markör som ska visas när slutanvändaren flyttar muspekaren över ett interaktivt objekt genom att välja ett alternativ i menyn Användare.
  • Klicka på Gå framåt automatiskt var och skriv in hur ofta sidorna ska matas framåt i fältet sekund om du vill att det aktiva projektet (om det finns något) ska spelas upp automatiskt, från sida till sida, utan att användaren behöver göra något.
  • Markera Slinga om du vill att projektet automatiskt ska flytta från den sista sidan till den första när en åtgärd av typen Visa nästa sida körs (och vice versa).
Överordnat ämne: Layoutinställningar

Inställningar – Layout – Presentation