Inställningar–Program–Bråktal/Pris

I panelen Bråktal/Pris i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera) kan du formatera bråktal och tecken för pris automatiskt.

  • Alternativet Förskjutning i området Täljare placerar täljaren i förhållande till baslinjen; alternativet V-skala bestämmer täljarens höjd i procent av teckenstorleken; alternativet H-skala bestämmer täljarens bredd i procent av den normala teckenbredden; och alternativet Kerna justerar avståndet mellan tecknen och snedstrecket.
  • Alternativet Förskjutning i området Nämnare placerar nämnaren i förhållande till baslinjen; alternativet V-skala bestämmer nämnarens höjd i procent av teckenstorleken; alternativet H-skala bestämmer nämnarens bredd i procent av den normala teckenbredden; och alternativet Kerna justerar avståndet mellan tecknen och snedstrecket.
  • Alternativet Förskjutning i området Streck placerar snedstrecket i förhållande till baslinjen; alternativet V-skala bestämmer snedstreckets höjd i procent av teckenstorleken; alternativet H-skala bestämmer snedstreckets bredd i procent av den normala teckenbredden; och alternativet Kerna justerar avståndet mellan tecknen och snedstrecket. Markera Bråkstreck för att bevara teckenstilen när du väljer Stil > Stil > Skapa bråktal.
  • Alternativet Stryk under cent i området Pris placerar en understrykning mellan tecknet för cent och alternativet Ta bort bas tar bort decimal- eller kommatecknet från priset.
Överordnat ämne: Programinställningar

Inställningar–Program–Bråktal/Pris