Inställningar–Program–Fillista

Anpassa hur QuarkXPress visar filer som nyligen har öppnats och sparats i menyn Arkiv i panelen Fillista i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera).

  • I fältet Antal tidigare sparade filer som ska visas anger du hur många nyligen öppnade och sparade QuarkXPress-filer som ska visas.
  • I området Fillistans placering kan du välja vilken meny som ska visa listan med nyligen öppnade QuarkXPress-filer.
  • Markera Namn i bokstavsordning för att visa fillistan i bokstavsordning.
  • Markera Visa hela sökvägen för att visa var filerna har sparats.
Överordnat ämne: Programinställningar

Inställningar–Program–Fillista