Inställningar–Program–Indatainställningar

Anpassa rullning och andra funktioner som du behöver under arbetets gång, i panelen Indatainställningar i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera).

  • I området Rulla kan du ange hur snabbt layouten ska rulla och hur layouten uppdateras på skärmen. Markera Aktiv rullning om du vill uppdatera visningen av layouten när du drar i rullningsrutorna i layoutfönstrets rullningslister. Du kan aktivera och stänga av Aktiv rullning när du rullar, genom att trycka på Alternativ/Alt samtidigt som du drar en rullningsruta.
  • Välj vilken stil du vill använda när du konverterar och skriver in citationstecken i menyn Format och kryssrutan Typografiska citationstecken. Välj ett alternativ i menyn Citationstecken när du vill ange vilka förinställda tecken du vill använda för funktionen Typografiska citationstecken och med alternativet Konvertera citationstecken i dialogrutan Importera (Arkiv > Importera). Markera Typogr. citationstecken om du vill tvinga QuarkXPress att automatiskt ersätta markeringarna för apostrof (‘) och raka citationstecken (“) med de citationstecken du valde, medan du skriver.
  • De förinställda skiljetecknen för att ange enstaka sidor och flera sidor i följd i fältet Sidor i dialogrutan Skriv ut för en utskriftslayout är bindestreck och kommatecken. Om du angav att kommatecken eller bindestreck ska ingå i sidnumren i dialogrutan Avsnitt (menyn Sida), måste du ändra de förinställda skiljetecknen. Om sidnumren t.ex. är “A–1, A–2″, kan du inte ange flera sidor i följd i fältet Sidor med hjälp av ett bindestreck. Du kan redigera skiljetecknen genom att ange nya tecken i fälten Sekventiell och Ej sekventiell.
  • (Endast Mac OS) Kontrollera vad Control-tangenten gör i området Tangenttryckning aktiverar. Klicka på Zoomning om du vill att Kontroll-tangenten tillfälligtvis ska aktivera zoomverktyget QuarkXpress tool zoom Inställningar–Program–Indatainställningar. Klicka på Snabbmeny om du vill att Kontroll-tangenten ska aktivera en snabbmeny. (Kontroll+Skift utför den funktion som inte är markerad för tillfället.)
  • Ställ in tidsfördröjningen mellan klickning och dragning för rörlig uppdatering av skärmen i fältet Fördröj före rörlig dragning. Den rörliga uppdateringen visar eventuella ändringar i infällningen som orsakas av att objektet flyttas i realtid. Om det här alternativet är markerat kan du aktivera den rörliga uppdateringen genom att trycka på musknappen tills handtagen för storleksförändring försvinner, och sedan dra objektet.
  • Markera Dra och släpp text för att klippa ut, kopiera och klistra in text i en artikel med musen i stället för med meny- eller tangentbordskommandon. I Mac OS, kan du aktivera den här funktionen tillfälligtvis genom att hålla ner Kontroll+Kommando innan du börjar dra. Om du vill klippa ut och klistra in text ska du markera den och sedan dra den till ett nytt ställe. Om du vill kopiera och klistra in text ska du markera texten och sedan trycka på Skift-tangenten samtidigt som du drar texten till ett nytt ställe.
  • Markera Visa verktygstips om du vill visa namnen på symbolerna för verktyg och paletter när du placerar pekaren ovanpå dem.
  • Markera Bevara bildblocksattribut om du vill att ett bildblock som standard ska “komma ihåg” skalningen och andra attribut när du importerar en ny bild i blocket. Detta alternativ är markerat som standard.
Överordnat ämne: Programinställningar

Inställningar–Program–Indatainställningar