Inställningar–Program–Index

I panelen Index kan du anpassa färgen på indexmarkeringarna och interpunktionen för de index du skapar.

Klicka på knappen Indexmarkeringsfärg för att ändra färgen på indexmarkeringarna.

Använd inställningarna för Skiljetecken för att styra interpunktionen för ditt index:

  • Skriv in tecken i fältet Efter ord för att ange vilket skiljetecken som ska följa omedelbart efter varje indexpost i ett index.
  • Skriv in tecken i fältet Mellan sidnummer för att ange de ord eller skiljetecken som åtskiljer en lista med sidnummer i ett index.
  • Skriv in tecken i fältet Inom sidintervall för att ange de ord eller skiljetecken som åtskiljer ett sidintervall i ett index.
  • Skriv in tecken i fältet Före korsreferens för att ange ord eller skiljetecken som kommer före en korsreferens (vanligen punkt, semikolon eller mellanslag).
  • I listan Korsreferensstil kan du välja vilken teckentypografimall som ska användas för dina korsreferenser. Denna typografimall används bara för “Se”, “Se även” och “Se häri”, och inte för indexposten eller referensen.
  • Skriv in tecken i fältet Mellan ord om du vill ange orden eller skiljetecknen som ska infogas mellan indexposterna i ett löpande index eller i slutet av ett stycke i ett hierarkiskt index.
Överordnat ämne: Programinställningar

Inställningar–Program–Index