Inställningar–Program–Platsmarkörer

I panelen Platsmarkörer i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera) anger du hur platsmarkörerna för text ska visas på skärmen.

  • Ange vilken färg platsmarkörerna för text ska ha i layouten genom att klicka på knappen Färg i området Platsmarkör för text. Ange ett procentuellt tonvärde för färgen i menyn Tonvärde.
  • Ange vilken färg platsmarkörerna för textnoden ska ha i layouten genom att klicka på knappen Färg i området Platsmarkör för textnod. Ange ett procentuellt tonvärde för färgen i menyn Tonvärde.
Överordnat ämne: Programinställningar

Inställningar–Program–Platsmarkörer