Inställningar–Program–PSD Import

När du importerar en PSD-bild skapar PSD Import en förhandsvisningsbild i enlighet med de aktuella inställningarna i panelen Visa i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera). PSD Import använder ett cacheminne för att påskynda visningen av Adobe Photoshop-bilder. Du kan optimera PSD Import-miljön med QuarkXPress visningsinställningar och modifiera cache-inställningarna, för att styra minnesanvändningen och uppritningshastigheten, i panelen PSD Import i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera).

Skapa cacheminnet i inställningsmappen genom att klicka på QuarkXPress Inställningar. Skapa cacheminnet i en annan mapp genom att klicka på Annan mapp och markera en annan mapp. Ange storleken på mappen med cachefilerna genom att ange ett värde i fältet Maximal storlek på cachemapp.

Du kan radera cacheminnet för PSD Import om förhandsvisningen ser felaktig ut. Klicka på Radera cacheminne för att radera cacheminnet.

Överordnat ämne: Programinställningar

Inställningar–Program–PSD Import