Inställningar–Program–Visa

Ange hur montagebordet och andra element i programmet ska visas på skärmen för alla projekt, i panelen Visa i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera).

Följande inställningar finns i området Montagebord:

  • I fältet Montagebordsbredd kan du ange bredden på montagebordet till vänster och höger om sidan eller uppslaget i en utskriftslayout. Montagebordsbredden mäts i procent av layoutbredden.
  • Ange montagebordets färg med inställningen för Färg.
  • Om du vill att montagebordet för det aktiva uppslaget ska visas i en annan färg markerar du Ändra färgen på montagebordet för att visa vilket uppslag som är aktivt och väljer sedan en färg med motsvarande inställning för Färg.

Följande inställningar finns i området Visning:

  • Markera Redigering av ogenomskinligt textblock för att göra så att textblocken tillfälligtvis blir ogenomskinliga när du redigerar dem.
  • I listan TIFF-färgbilder kan du ange färgdjupet för de förhandsvisningsbilder på skärmen som skapas för TIFF-färgbilderna när de importeras.
  • I listan Grå TIFF-bilder kan du ange upplösningen för de förhandsvisningsbilder på skärmen som skapas för gråskaliga TIFF-bilder när de importeras.
  • Endast Windows:Använd fältet Skärmens dpi-värde för att justera bildskärmen så att ditt dokument är så tydligt som möjligt på skärmen.
  • Välj en profil som motsvarar skärmen i menyn Bildskärmsprofil, eller välj Automatisk. Profilerna kan placeras i mappen “Profiler” i programmappen QuarkXPress. (Mer information om färghanteringsinställningarna finns under “Inställningar–Program–Färghantering“.)
Överordnat ämne: Programinställningar

Inställningar–Program–Visa