Inställningar–Program–Webbläsare

I panelen Webbläsare i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera) kan du ange vilka webbläsare som ska användas för att förhandsvisa webblayouter och visa HTML-filer när du har exporterat dem.

  • I kolumnen Förinställning kan du ange vilken webbläsare du vill använda när du inte anger en viss webbläsare för förhandsvisning. Detta är dessutom den webbläsare som används när Starta webbläsarer är markerat i dialogrutan Exportera HTML (Arkiv > Exportera > HTML). Klicka i kolumnen Förinställt för att placera en bock vid sidan om önskad standardwebbläsare.
  • Spalten Webbläsare visar en lista med webbläsare som är tillgängliga i QuarkXPress.
  • Spalten Visningsnamn visar hur olika webbläsares namn visas i QuarkXPress.
Överordnat ämne: Programinställningar

Inställningar–Program–Webbläsare