Inställningar – Program – Delning

I panelen Delning i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera) ställer du in de förvalda inställningarna för nytt delat innehåll. Information om alternativens betydelse finns under “Dela och synkronisera innehåll“.

Markera Visa inte dialogrutan när flera objekt delas om du alltid använder de alternativ som angivits i denna panel när du lägger till flera objekt i området för delat innehåll.

Överordnat ämne: Programinställningar

Inställningar – Program – Delning