Inställningar – Program – PDF

I panelen PDF i dialogrutan Inställningar (menyn (menyn QuarkXPressRedigera)) gör du inställningarna för PDF-export.

Använd alternativen i området PDF-arbetsflöde för att ange hur PDF-filerna ska destilleras:

  • Klicka på Styr till PDF om du vill att QuarkXPress ska destillera PDF-filen.
  • Klicka på Skapa en PostScript-fil som ska destilleras senare för att exportera en PostScript-fil med PDF-markeringar. Med det här alternativet kan du generera PDF-filen senare, med ett program för destillering av PDF-filer från en annan programleverantör. Om du markerar det här alternativet kan du även markera Använd “Övervakningsmapp” och ange i vilken katalog PostScript-filerna ska placeras (för automatisk bearbetning med ett verktyg för PDF-destillering). Om du inte markerar Använd “Övervakningsmapp”, ombedes du att ange var PostScript-filen ska sparas.

Endast Mac OS: Du kan öka mängden virtuellt minne som är tillgängligt för återgivning av stora PDF-filer när PDF-filen exporteras genom att öka värdet i fältet Virtuellt minne.

Välj ett förinställt namn för exporterade PDF-filer i menyn Standardnamn.

Markera Loggfel för att skapa en logg med fel, om det skulle uppstå fel när PDF-filerna skapas. När det här alternativet är markerat kan du markera Använd loggmapp för att ange var du vill spara loggfilen. Om Använd loggmapp inte är markerat skapas loggfilen i samma katalog som den exporterade PDF-filen.

Överordnat ämne: Programinställningar

Inställningar – Program – PDF