Projektinställningar

Panelerna för Projekt i dialogrutan Inställningar (QuarkXPress/Redigera > Inställningar) påverkar alla layouter i det aktiva projektet. Om du ändrar projektinställningarna utan att ha något projekt öppet blir dock de nya inställningarna standard i alla nya projekt.

Överordnat ämne: Inställningar

Projektinställningar