Så här fungerar inställningar

Kommandot Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera) visar dialogrutan Inställningar. Dialogrutan Inställningar innehåller flera paneler där du kan ange förinställningar för de olika funktionerna i QuarkXPress. Visa en panel genom att klicka på dess namn i listan till vänster. Det finns tre olika typer av inställningar:

  • Programinställningarna gäller för programmet QuarkXPress och påverkar hanteringen av samtliga projekt.
  • Projektinställningarna påverkar alla layouter i det aktiva projektet. Om du ändrar projektinställningarna utan att ha något projekt öppet blir dock de nya inställningarna standard i alla nya projekt.
  • Layoutinställningarna påverkar bara den aktiva layouten. Om du ändrar layoutinställningarna utan att ha något projekt öppet blir dock de nya inställningarna standard i alla nya layouter.

När vissa XTensions-program är laddade kan det visas ytterligare paneler och alternativ i undermenyn Inställningar.

Överordnat ämne: Inställningar

Så här fungerar inställningar