Job Jackets

Quarks funktion för Job Jackets är en revolutionerande idé som går längre än preflight-tekniken: Den här funktionen ser till att ett utskriftsjobb håller sig till specifikationerna från det ögonblick då det skapas och att det fortsätter att hålla sig till dessa specifikationer hela vägen genom projektet, tills det rullar av tryckpressen. Dessutom utökar Job Jackets konceptet med verkställande av jobbspecifikationer genom att interaktion med den enskilda användaren inte längre är nödvändig. Projekt länkas till synkroniserade, dynamiskt uppdaterade designspecifikationer som inkluderar allt från typografimallar och färger, till sidstorlek och antal.

Job Jackets