Arbeta med Job Ticket

En Job Ticket är en uppsättning med resurser (specifikationer och regler) som kan användas för ett eller flera QuarkXPress-projekt. Varje Job Ticket har ett namn och lagras i en särskild Job Jackets-struktur. En Job Ticket innehåller både resurser på projektnivå (t.ex. färger, typografimallar och färghanteringsinställningar) och resurser på layoutnivå (t.ex. layoutspecifikationer och layoutdefinitioner).

Det finns tre olika typer av Job Ticket:

  • En Job Ticket-mall är en definition för ett Job Ticket-original. På sätt och vis fungerar en Job Ticket-mall på samma sätt som en mallsida eller en mallfil i QuarkXPress.
  • En aktiv Job Ticket är en kopia av en Job Ticket-mall som associeras med ett visst projekt.
  • En åsidosatt Job Ticket är en kopia av en Job Ticket som har associerats med ett projekt, men som inte längre associeras med det projektet (t.ex. om projektet stängts utan att sparas).
Överordnat ämne: Job Jackets

Arbeta med Job Ticket