Arbeta med regler och regeluppsättningar

En regel är ett test som körs mot den aktiva layouten när du väljer Arkiv > Job Jackets > Utvärdera layout.

Varje regel kan testa ett villkor. En regel kan t.ex. tala om att alla texttecken ska vara inställda för övertryck. Regler kan även inkludera beskrivningar, principer (som visar layoutaren om ett visst villkor är obligatoriskt, rekommenderat eller förbjudet) och anvisningar för hur problemsituationer åtgärdas.

Det vanligaste sättet att arbeta med regler och regeluppsättningar är följande:

  1. Skapa regler (se “Skapa regler: Avancerat läge“) och lägg till dem i en regeluppsättning (se “Lägga till regler i en regeluppsättning: Avancerat läge“). Detta utförs vanligen av en jobbansvarig som eventuellt arbetar med en utdataspecialist.
  2. Associera regeluppsättningen med en layout med hjälp av en Job Ticket-mall (se “Använda en regeluppsättning i en layout“). Det här görs vanligtvis av den som är ansvarig för jobbet.
  3. Utvärdera layouten med hjälp av regeluppsättningen (se “Utvärdera en layout“). Detta utförs oftast av en layoutare.

Nedanstående avsnitt ger en detaljerad beskrivning av dessa förfaranden.

Överordnat ämne: Job Jackets

Arbeta med regler och regeluppsättningar