Ange var resurserna ska sparas: Avancerat läge

Resurserna kan sparas på flera ställen:

 • I Jacket: Sparas i en Job Jackets-struktur, men används inte i någon av strukturens Job Ticket-mallar eller på någon Job Ticket.
 • I Ticket: Sparas i en Job Jackets-struktur och associeras med en Job Ticket-mall eller en Job Ticket. Om en resurs som sparas i en Ticket finns i en Job Ticket-mall som associeras med ett projekt är resursen även tillgänglig i projektet.
 • I projektet: Sparas i ett projekt men associeras INTE med en Job Jackets-struktur eller Job Ticket.

Så här anger du var resurserna ska lagras:

 1. Öppna en resurs i dialogrutan Job Jackets-hantering enligt beskrivningen i “Få åtkomst till resurser: avancerat läge“.
 2. Markera resursen i listan längst ned till höger.
 3. Välj en plats på menyn i kolumnen Status:
  • Om det objekt som markeras i den vänstra listan är en Job Jackets-struktur kan du bara välja I Jacket.
  • Om objektet som valts i den vänstra listan är en Job Ticket-mall eller en Job Ticket kan du ange om resursen ska associeras med Job Ticket-mallen eller en Job Ticket genom att välja I Jacket eller I Ticket.
  • Om objektet som valts i listan till vänster är ett projekt kan du ange om resursen bara ska definieras i projektet (Status = I projektet) eller om den använder definitionen i projektets aktiva Job Ticket (Status = I Ticket).

  QuarkXpress db job jackets manager in jacket Ange var resurserna ska sparas: Avancerat läge

  Ange var resurserna ska lagras genom att öppna dialogrutan Job Jackets-hantering (menyn Övrigt).

Ange var resurserna ska sparas: Avancerat läge