Arbeta med utdataspecifikationer

En utdataspecifikation gör att du kan ange information som har att göra med utdata, exempelvis färgrymd och upplösning för bilder, grafiskt filformat, tryckfärgens täckning, rastreringsfrekvens, PostScript-nivå, PDF/X-kompatibilitet, m.m. Utdataspecifikationer är, på samma sätt som regler, tester som körs gentemot den aktiva layouten när layoutaren väljer Arkiv > Job Jackets > Utvärdera layout.

Det vanligaste sättet att arbeta med utdataspecifikationer är följande:

  1. Skapa en utdataspecifikation (se “Skapa en utdataspecifikation: Avancerat läge“). Den här delen av jobbet utförs vanligen av en jobbansvarig som arbetar med en utdataspecialist.
  2. Associera utdataspecifikationen med en layout via en layoutdefinition i en Job Ticket-mall. Detta kan utföras av en jobbansvarig eller av layoutaren, men oftast görs det av den jobbansvarige.
  3. Använd utdataspecifikationen när du skickar ett jobb för tryck eller exporterar det för visning på skärmen (Arkiv > Skicka jobb) för att försäkra dig om att jobbet är korrekt avbildat. Mer information finns i “Använda utdataspecifikationer när jobbet skickas“.

Nedanstående avsnitt ger en detaljerad beskrivning av dessa förfaranden.

Överordnat ämne: Job Jackets

Arbeta med utdataspecifikationer