Den förinställda Job Jackets-filen

Vid QuarkXPress-installationen installeras även en förinställd Job Jackets-fil (innehåller en förinställd Job Ticket-mall) med namnet “DefaultJacket.xml” på den plats som anges i panelen Job Jackets i dialogrutan Inställningar (menyn Redigera/QuarkXPress).

När du skapar ett projekt genom att välja Arkiv > Nytt > Projekt händer följande:

  • En kopia skapas av denna förinställda Job Jackets-fil (med namnet “Förinställd Job Jackets”) och den bäddas in i det nya projektet. Den inbäddade Job Jackets-strukturen får namnet “[filnamn] Job Jackets”.
  • I den inbäddade Job Jackets-strukturen skapas en Job Ticket från den förinställda Job Ticket-mallen (med namnet “Förinställd Job Ticket”). Den nya Job Ticket-definitionen får namnet “[filnamn] Ticket”.
  • QuarkXPress associerar Job Ticket-definitionen i den inbäddade Job Jackets-strukturen med det nya projektet.

Du kan använda den förinställda Job Jackets-filen när du kontrollerar resurserna som används i nya QuarkXPress-projekt. Du kan också redigera den förinställda Job Ticket-mallen som används av projekt som skapats via Arkiv > Nytt > Projekt. Det här avsnittet beskriver båda sätten.

Anm: Det går inte att lagra en ny Job Ticket i den förinställda Job Jackets-filen. Ytterligare information finns i “Skapa ett projekt från en Job Ticket-mall“.

Överordnat ämne: Job Jackets

Den förinställda Job Jackets-filen