Skriva ut med JDF-utdata

När du skickar ett projekt till utskrift kan du nu ange att en JDF-fil ska genereras och sparas där utdatafilen sparas. (Observera att om du skriver ut direkt till utskriftsenheten genereras ingen JDF-fil.)

QuarkXpress db print JDF Skriva ut med JDF utdata

Använd panelen JDF i dialogrutan Skriv ut för att ange att informationen i Job Jackets ska ingå som en JDF-kompatibel XML-fil när du skickar dina utdata.

Överordnat ämne: Job Jackets

Skriva ut med JDF-utdata