Handbokens formatering

Olika typer av formatering gör det lättare att hitta vad du söker efter.

  • Fetstil: Namnen på alla dialogrutor, fält och andra reglage har satts i fetstil. Exempelvis: “Klicka på OK.”
  • Referenser: När en funktion beskrivs hittar du en referens inom parentes som talar om hur du kommer åt funktionen. Exempelvis: “I dialogrutan Sök/Ersätt (menyn Redigera) kan du söka efter och ersätta text.”
  • Pilar: Pilarna (>) visar menysökvägen till en funktion. Exempelvis: “Öppna dialogrutan Typografimallar genom att välja Redigera > Typografimallar“.
  • Symboler: Du hänvisas ofta till verktyg och knappar efter deras namn, som du kan se genom att visa verktygstipsen, men i vissa fall visas symboler för att det ska bli lättare att identifiera dem. Exempel: “Klicka på knappen QuarkXpress btn measurements center Handbokens formatering i paletten Mått för att centrerar text.”
  • Problem vid olika plattformar: Programmet fungerar på i stort sett samma sätt i olika operativsystem. Vissa etiketter, knappar, tangentkombinationer och andra aspekter i programmet måste dock skilja sig mellan Mac OS® och Windows® p.g.a. konventionerna i användargränssnittet eller andra faktorer. I sådana fall presenteras både Mac OS- och Windows-versionerna, åtskilda med ett snedstreck, och Mac OS-versionen presenteras först. Om Mac OS-versionen av en knapp t.ex. har etiketten Välj, och Windows-versionen har etiketten Bläddra, anger anvisningarna att du ska “Klicka på Välj/Bläddra“. Mer komplicerade skillnader mellan plattformarna presenteras i anteckningarna under Obs! eller inom parentes.
Överordnat ämne: Om den här handboken

Handbokens formatering