Hit kan du vända dig om du behöver hjälp

Om du inte har använt QuarkXPress förut, eller om du vill utforska någon av de äldre funktionerna, kan du läsa följande dokument:

  • Handbok för QuarkXPress
  • Hjälp för QuarkXPress
  • Böcker från andra leverantörer
  • Allmänna böcker om desktop publishing.

Om du har problem på systemnivå–spara filer, flytta filer, aktivera teckensnitt, m.m.–kan du läsa den dokumentation som medföljde datorn.

Överordnat ämne: Om den här handboken

Hit kan du vända dig om du behöver hjälp