Projekt och layouter

QuarkXPress-filer kallas för projekt,och varje projekt innehåller en eller flera layouter. Varje layout lagras i ett projekt, och varje projekt innehåller minst en layout. Varje layout kan innehålla högst 2 000 sidor och storleken på sidorna kan vara högst 48 x 48 tum (eller 24 x 48 tum för ett tvåsidigt uppslag). Ett projekt kan innehålla ett obegränsat antal layouter.

Eftersom flera layouter kan lagras i en enda fil, kan du låta olika versioner av ett dokument ha samma innehåll–exempelvis ett brev som har samma text i layoutformaten US Letter och A4.

Ett QuarkXPress-projekt kan innehålla tre olika typer av layouter: Utskrift, webb och interaktiv. Du kan använda ett och samma projekt för att skapa innehåll för olika typer av media–exempelvis utskrift, PDF, SWF och HTML.

Projekt och layouter