Ångra och återställa åtgärder

Kommandot Ångra (menyn Redigera) gör att du kan ångra den senast utförda åtgärden som utförts på ett objekt. Om du exempelvis råkar klippa ut ett bildblock av misstag, kopierar kommandot Ångra tillbaka bildblocket i layouten från Urklipp. Kommandot Återställ (menyn Redigera) gör att du kan återställa den åtgärd som du ångrade.

Välj Redigera > Ångra (Kommando+ Z/Ctrl + Z) om du vill ångra den senast utförda åtgärden. Menyalternativet anger vilken åtgärd du kan ångra. Kommandot Ångra borttagning är exempelvis tillgängligt i menyn Redigera när du har använt kommandot Objekt > Ta bort. När funktionen Ångra inte är tillgänglig visas Kan inte ångra med grå text.

Om du vill återställa åtgärden väljer du Redigera > Återställ (Kommando+Skift+Z/Ctrl+Z) när du har ångrat en åtgärd.

Överordnat ämne: Projekt och layouter

Ångra och återställa åtgärder