Arbeta med layouter

Det är lätt att navigera mellan layouter, lägga till layouter, duplicera layouter och ta bort layouter.

Navigera mellan layouterna med hjälp av flikarna högst upp i projektfönstret.

Lägg till en layout i det aktiva projektet genom att välja Layout > Ny eller klicka på en layoutflik och välj Ny i snabbmenyn.

Duplicera en layout genom att visa den layout som du vill duplicera, och välj Layout > Duplicera eller välj Duplicera i snabbmenyn i fliken Layout.

Ändra layoutegenskaperna genom att visa layouten och välj sedan Layout > Layoutegenskaper eller välj Layoutegenskaper i snabbmenyn för fliken Layout. Dialogrutan Layoutegenskaper visas.

Ta bort en layout genom att visa layouten och välj sedan Layout > Ta bort eller välj Ta bort i snabbmenyn för fliken Layout.

När du väljer följande kommandon inkluderas endast den aktiva layouten i utskriften eller utdata för webben:

  • Arkiv > Exportera > PDF
  • Arkiv > Exportera > Sida som EPS
  • Arkiv > Samla ihop för utskrift
  • Arkiv > Skriv ut
  • Arkiv > Exportera > HTML (endast webblayouter)
Anm: Lager används i det layoutområde som är aktivt när du skapar och redigerar dem.
Anm: När du utför en åtgärd på projektnivå (Redigera > Ångra), läggs åtgärden till i ångringshistoriken i samtliga layouter.
Anm: När du kontrollerar stavningen (menyn Övrigt), kontrollerar QuarkXPress bara den aktiva layouten.
Anm: Funktionen Sök/Ersätt (menyn Redigera) söker bara i den aktiva layouten.
Överordnat ämne: Projekt och layouter

Arbeta med layouter