Arbeta med stödlinjer

Stödlinjer är linjer som visas på skärmen som inte skrivs ut och gör det lättare att rikta in objekt och text i layouten. Det finns två typer av stödlinjer: Linjalstödlinjer och spalt- och marginalstödlinjer.

Designraster är stödlinjer som inte skrivs ut som du kan använda för att rikta in objekt och text efter textens storlek och position.

Mer information finns i “Guide Manager Pro” och “Använda designraster“.

Överordnat ämne: Projekt och layouter

Arbeta med stödlinjer